Nesnelerin Interneti ( Internet Of Things IoT )

Nesnelerin internetini, fiziksel tüm nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu, bağlı oldukları sistemlerden aldıkları bilgileri derleyip iş süreçlerini kısalttığı ve verimliliği artırarak maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olan iletişim ağının genel adı olarak belirtebiliriz.

Bilişim teknolojileri ve gelişmiş otomasyon teknolojilerinin hakim olduğu üçüncü sanayi devriminin artık sonuna gelinmiş ve dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırılan Sanayi 4.0 ile yapay zeka, robotik teknolojiler ve nesnelerin interneti kavramlarının ön plana çıkmıştır.

Çalışma şekli, önce yatırım yap sonra ürün geliştirden, ürünü tasarla doğru üretim partnerini bulmaya doğru kayıyor. Endüstri 4.0 veya ötesinde, üretim esnek, hızlı şekil değiştirebilen ve dönüşebilen ‘akıllı üretim merkezlerinde yapılacak. KOBİ’lerin de bu gelişen ve değişen modellere uyum sağlamaları için yeni çalışma şekillerine yatırım yapmaları gerekecektir

Endüstri 4.0’a ( Nesnelerin Interneti, Yapay Zeka, Robotik Teknolojiler ) hazırlık sürecinde yapılması gerekenler

  • KOBİ’ler ancak tasarım ekosistemine dahil olabilirlerse, özgün ve dolayısıyla katma değeri yüksek bir sisteme ürün üretebilir ve rekabetçi olabilirler. Burada da çözüm ortaklığı yöntemi tercih edilmelidir.
  • Günümüzde pek çok KOBİ, sadece günün trendine uymak için Ar-Ge departmanlarını oluşturuyor ve 1-2 çalışanla Ar-Ge çalışması yaptığını düşünüyor. Bu yaklaşım sonuç vermemektedir. Endüstri 4.0’a hazırlanmak için, KOBİ’lerin start-up şirketleriyle çözüm ortağı olabilecekleri ortamlar dahil olması gerekmektedir.
  • Endüstri 4.0, geleneksel sanayiyi bilgisayarlaşma yönünde teşvik etme ve yüksek teknolojiyle donatma projesidir. Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler KOBİ’lerin de bu sistemlere ulaşımına imkan verecek. KOBİ’lerin gelişmeleri takip etmeleri ve bu teknolojik imkanları tüm süreçlere entegre edebilmeleri önem taşımakta.

Bu süreçte Nesnelerin Internet’ i ile birlikte birçok zor, verimi düşük, zahmet ve maliyetli olan işlemlerinizi kolaylaştırabilir, verimliliğinizi ve üretiminizi daha kaliteli hale getirebilir, rakiplerinizden bir veya birkaç adım önde olabilirsiniz.

Elite Teknoloji deneyimli yazılım ekibiyle birlikte şirketinizi ve süreçlerinizi 4. Sanayi devrimi olan Endüstri 4.0’ a hazır hale getirebilmeniz için siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye hazırdır.

error: Elite Teknoloji | All Rights Reserved!